Aikido Brasil > Animações


Blog Aikido Brasil


Animações de Aikido


- Rei (Reverência)


- Mae Kaiten Ukemi


- Yokomenuchi Iriminage Ura


- Gyaku Hanmi Katatetori Sumi-Otoshi Ura


- Tanto Tori Shomen-tsuki Kotegaeshi Ura


- Ushiro Kubishime Jyujigarame Nage


- Gyaku Hanmi Katatetori Uchi-mawashi Kaiten Nage Ura


- Shomenuchi Iriminage Ura

Apoio:

Aikido - Instituto União


Arte da Paz


Anuncie


Propaganda