Aikido Brasil > Técnicas de Aikido > Confederação Brazil Aikikai > 4° Kyu - Faixa Roxa


Blog Aikido Brasil


Técnicas de Aikido


4° Kyu - Faixa Roxa - Confederação Brazil Aikikai


Aikido Faixa Roxa


50 dias de prática.


1. Shomen Uti: Nikyo (Omote e Ura)


2. Yokomenuti: Shihonague


3. Ushiro Tekubi: Sankyo (Omote e Ura)


4. Ushiro Ryotetori: Kotegaeshi


5. Suwari Waza: Shomen Uti Ikyo


6. Kata Tori: Nikyo (Omote e Ura)


7. Kata Tori: Sankyo

Apoio:

Aikido - Instituto União


Arte da Paz


Anuncie


Propaganda